Konkurs fotograficzno-filmowy

Konkurs fotograficzno–filmowy oczywiście również będzie dotyczył Festiwalu Rock na Bagnie. Hasło: „BAGNO WCIĄGA” ponownie jest przewodnikiem i inspiracją dla uczestników konkursu. Konkurs dotyczy zdjęć i filmów które zostały wykonane w miejscach ogólno dostępnych, to znaczy, poza strefami do których miały dostęp osoby z festiwalową akredytacją, VIP-y, goście, organizatorzy. Festiwal Rock na Bagnie to przecież nie tylko duża scena i koncerty, zresztą większość zdjęć wykonanych w tamtych strefach znamy już i podziwiamy, jednak co jakiś czas trafiają przed nasze oczy prawdziwe perełki wykonane właśnie poza strefami wydzielonymi. Dlaczego tylko my mamy cieszyć się z możliwości ich oglądania? Chcemy to zmienić! Przyjeżdżamy na RnB czasami z bardzo daleka lub z bardzo bliska, a już sama droga na Festiwal mogła dostarczyć nieraz znacznych emocji a także być inspiracją dla twórców.

Poniższe zasady już znacie z konkursu graficznego, ale i tak warto sobie je przypomnieć:
Konkurs jest skierowany zarówno do amatorów jak i zawodowców, jednak będą to dwie oddzielne kategorie. Ponadto wśród amatorów prace będą wstępnie kwalifikowane do trzech kategorii wiekowych: dzieci; młodzież; dorośli. Prosimy o zaznaczenie do której z kategorii mają zostać przyporządkowane zestawy prac (amator-zawodowiec; dziecko-młodzież-dorosły). Uczestnicy oprócz adresu e-mail powinni podać dane kontaktowe (nr tel., adres korespondencyjny) umożliwiające Organizatorom bezproblemowe powiadomienie uczestnika o wynikach I etapu konkursu.
Oczekujemy prac wykonanych osobiście przez Autorów.
Liczymy, że zarówno zakres tematyczny prac, techniki wykonania, style czy formy wyrazu lub sposoby ich nowatorskiego połączenia, wprowadzą w festiwalowe życie kolejny mocny akcent.

Każdy chętny może uczestniczyć w dowolnej ilości Bagiennych Konkursów.

Zasady dot. tego konkursu:
Ilość prac w zestawie:
– zdjęcia, 3-6 sztuk. Zalecana rozdzielczość to : 1378x2067dpi/10x15cm (około 3 megapikseli, czyli tyle ile ma aparat fotograficzny w standardowym telefonie). Z zestawów prac większych niż 3 sztuki komisja konkursowa wybierze 5 prac i taki zestaw będzie brał udział w konkursie.
– filmy, 2-4 sztuki o długości maksymalnie 30 min i wielkości do 200MB Zalecana rozdzielczość to: VGA, SVGA czyli około 800 x 600 (czyli również tyle, ile można wycisnąć z około 3 megapikselowego aparatu fotograficznego w standardowym telefonie). Z zestawów prac większych niż 2 sztuki komisja konkursowa wybierze 2 filmy i taki zestaw będzie brał udział w konkursie.
Zdjęcia i filmy wykonane bardziej zaawansowanym sprzętem foto-wideo są oczywiście również mile widziane.

Sposób przekazania prac:
– do etapu wstępnego prace (przyjmujemy od 15.01.2015r. do 31.03.2015r.) prosimy przesyłać za pomocą e-mail na adres: konkurs@rocknabagnie.com.pl w formie: plików graficznych (zdjęcia, skany z fotografii) wykonanych w rozdzielczości umożliwiającej dostrzeżenie szczegółów (wydruk w wielkości przynajmniej 10x15cm, ważne ze względów wystawienniczych); plików wideo.
– zakwalifikowani do II etapu konkursu mogą dostarczyć np. oryginalne zdjęcia lub filmy (w pełnej rozdzielczości) kurierem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, osobiście, etc. po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu się (od 15.04.2015r. do 15.05.2015r.), z tym, że prace muszą znaleźć się w siedzibie Organizatora (Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki) najpóźniej w dniu 15.05.2015r.

Wyniki prac Komisji Konkursowej składającej się wyłącznie z Osób nierozerwalnie związanych ze sceną niezależną oraz nagrody:
– efektem prac Komisji w I etapie konkursu będzie wyłonienie grupy laureatów których prace zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu.
Nagrodą, jaka przysługuje wszystkim laureatom I etapu jest odpowiednio: wystawa lub prezentacja zakwalifikowanych do II etapu zestawów prac (3 szt. fotografia i 2 szt. filmy) dostępna do obejrzenia w dwóch terminach: bezpośrednio po zakończeniu I etapu przez 15 dni w Domu Kultury w Goniądzu oraz w trakcie Festiwalu w Domu Kultury w Goniądzu. Wszyscy laureaci I etapu konkursu otrzymają również Bagienne Niespodzianki.
– efektem prac Komisji w II etapie konkursu będzie najpierw wyłonienie trzech najlepszych zestawów prac.
Nagrodą dla całej trójki laureatów każdej z kategorii głównej II etapu konkursu będzie odpowiednio: prezentacja lub wystawa w festiwalowym „Domku na Plaży” wszystkich nadesłanych prac (część fotograficzna maksymalnie 6 sztuk; część filmowa maksymalnie 4 sztuki), i jubileuszowa koszulka V Festiwalu Rock na Bagnie.
Nagrodą dla wyłonionego z każdej finałowej trójki laureatów zwycięzcy będzie dwuosobowa wejściówka na V edycję Festiwalu Rock na Bagnie oraz, odpowiednio, akredytacja filmowa lub fotograficzna.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do powiększenia puli nagród lub laureatów w ostatnim etapie konkursu.

IMG_2652

2 thoughts on “Konkurs fotograficzno-filmowy

Comments are closed.