Przypomnienie o konkursie fotograficznym

Ponaglani przez Andrzeja Talewicza, przypominamy o konkursie fotograficzno-filmowym i graficznym. Jak zwykle na zwycięzców czekają oprócz satysfakcji i radości Bagienne Nagrody: wejściówki na RnB 2016, gadżety festiwalowe, możliwość pokazania swoich prac Bagiennej Publiczności (szczegóły znajdziecie tu: https://rocknabagnie.pl/konkurs-fotograficzno-filmowy/ Oczywiście odpowiednio przedłużyliśmy terminy: przesyłanie prac – 10.05.2016r.; przekazanie prac przez zakwalifikowanych do II etapu – 31.05.2016r.), czy możliwość (nowość! dla laureatów Bagiennego Konkursu fotograficznego) uczestnictwa w pracach tworzonej w tym roku grupy Bagiennych Dokumentalistów. Fachową opiekę i wsparcie merytoryczne zapewnią osoby posiadające głęboką wiedzę z różnych gałęzi fotografii, kierunkowe wykształcenie fotograficzno-artystyczne czy wieloletnie doświadczenie zarówno w fotografii analogowej jak i cyfrowej oraz duże umiejętności interpersonalne. Pierwsze spotkanie laureatów konkursu, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w pracach grupy – przed koncertami pierwszego dnia. Pierwszy „plener” koncertowy – chwilę później. Nowością jest również rozszerzenie zakresu Bagiennego Konkursu Graficznego o ziny czy komiksy. Mamy nadzieję, że wnioskujący o rozszerzenie zakresu tematycznego konkursu graficznego również wezmą udział w konkursie.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: konkurs@rocknabagnie.pl . Czekamy na Wasze prace!

Alians