Festiwalowe historie Polski. Ogólnopolska konferencja naukowa 4-5 lipca 2024, Rock na Bagnie, Goniądz

PROGRAM

4 lipca, 15.00-17.00

Otwarcie konferencji: Jacek Żędzian, Waldemar Kuligowski

Sesja I

Waldemar Kuligowski: Polskie festiwale muzyczne: genealogie, procesy, nowe sytuacje

Mirosław Pęczak: Jarocin – mit założycielski polskiego boomu rockowego

Karolina Golemo: Sacrum, Profanum i Natura. Muzyczne narracje i eko-wyzwania

5 lipca, 10.00-12.00

Sesja II

Justyna Laskowska-Otwinowska: Młodość – festiwal – rewolucja. Violeta Parra na V Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie

Anna G. Piotrowska: O festiwalach muzyki romskiej w Polsce: od inicjatyw lokalnych po imprezy ogólnopolskie

Marcin Lisiecki: Transformacja polityczna w Polsce lat 90. festiwalami metalowymi opowiedziana

Mariusz Przybyła: Rap raj utracony: Wolsztyn nie Sława

Sesja III, 12.00-14.00

Michał Rauszer: Lokalne sieci społeczne i punkowe festiwale DIY

Mariusz Raniszewski: Wspólnota plemienna, czyli o kulturze festiwalu Pol’and’Rock

Marta Kupis: „Zaraz będzie czysto” – Pol’and’Rock Festival i ekologia

Paweł Tański: Majowy BUUM Poetycki (2000 – nadal). Strategia – struktura – tożsamość

Arkadiusz Jełowicki: Święty Marcin – tradycja, parada, festiwal?

 

dr hab. Marcin Lisiecki, prof. UMK – filozof, politolog i antropolog z UMK w Toruniu. Badacz polskiej i japońskiej kultury popularnej. Autor i współautor wielu książek oraz artykułów naukowych, np.: „Komunikacja międzykulturowa w polityce: relacje między Stanami Zjednoczonymi a Japonią w latach 1932–1952” (2019), „Tytus, Romek i A’Tomek i twórczość komiksowa Henryka J. Chmielewskiego” (2024, współredaktor). Pracuje nad projektem „Ludowa historia punka i metalu w Polsce”. Fan dobrego metalu i grindcore’a oraz ukryty miłośnik free jazzu i eksperymentów. Basista w punk progowym zespole Raw Pünch
Mariusz Przybyła – etnolog i antropolog kulturowy, pracownik Muzeum Regionalnego w Wolsztynie oraz członek zarządu Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce. Posiada wielowymiarową wiedzę o festiwalach:  jako uczestnik Love Parde w Berlinie, jako radny miasta Wolsztyn koordynujący Rap Stację w Wolsztynie, opiekun z ramienia Muzeum Regionalnego w Wolsztynie Festiwalu Sztuk Młodych w Wolsztynie, jako członek Stowarzyszenia Bam, współorganizator Frame Festiwal w Wolsztynie, uczestnik projektu „Jarocin Re-study”, artysta podczas Festiwal Experyment w Zbąszyniu
Justyna Laskowska-Otwinowska – antropolog, doktor nauk społecznych. W latach 2017 – 2019 prowadziła badania archiwalne na temat Violety Parry i jej pobytu w Polsce. Rezultatem badań były referaty konferencyjne np. “Lato miłości w Warszawie. Violeta Parra na V Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie w 1955 roku” oraz artykuły, w tym „Smutek jest nasz, bydło jest ich. Funkcja zaświadczająca w muzyce ludowej i zaangażowanej na przykładzie nueva canción”, a także odnalezienie 3 nagrań i przekazanie ich do Muzeum Violety Parra w Santiago de Chile
Michał Rauszer – kulturoznawca i antropolog. Pracuje na Wydziale Pedagogicznym UW. Specjalizuje się w badaniach i pisaniu o oporze, buntach, tożsamości kulturowej oraz w badaniach nad pamięcią, szczególnie pamięcią oddolną. Jest autorem „Bękartów pańszczyzny”, „Siły podporządkowanych” oraz „Homo Frajer. Nieświadome wymiary kultury”. Niedawno ukazała się jego książka „Antyklerykalizm ludowy. Polskie zmagania z Kościołem”
dr hab. Mirosław Pęczak, prof. UW – kulturoznawca, publicysta tygodnika „Polityka”. Kieruje Zakładem Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą na Wydziale Pedagogicznym UW. Zajmuje się badaniami uczestnictwa w kulturze, teorią i analizą kultury popularnej oraz problematyką subkultur i kultur środowiskowych. Opublikował m. in.: „Muzyczne przygody gustu ludowego. O społecznym funkcjonowaniu polskiej muzyki popularnej po 1956 r.”, „Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja”, „Cały ten blues. Przypadek Sławka Wierzcholskiego” oraz „Mały słownik subkultur młodzieżowych”
Mariusz Jerzy Raniszewski – absolwent kulturoznawstwa na UAM w Poznaniu, filmowiec, fotograf. Adiunkt muzealny w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Kurator kolekcji Etnografii Współczesności. Twórca wystaw, badacz terenowy i realizator kilkudziesięciu filmów etnograficznych. Autor tekstów i podcastów o kulturze. Szczególne zainteresowania to relacje międzygatunkowe, rower w kulturze, film etnograficzny.W latach 2003-2006 dyrektor międzynarodowego festiwalu filmowego ‘Młodzi i Film”
Karolina Golemo – wykładowczyni w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ. Jej zainteresowania badawcze dotyczą różnorodności kulturowej Włoch i Półwyspu Iberyjskiego, muzyki w relacjach międzykulturowych i problematyki postkolonialnej we Włoszech i Portugalii. W latach 2019–2022 kierowała polską częścią międzynarodowego projektu badawczego „European Music Festivals, Public Spaces and Cultural Diversity”. Ostatnio prowadzi badania terenowe nad afrykańskim dziedzictwem kulturowym (szczególnie muzycznym) w Portugalii.  Mieszka w Krakowie, pomieszkuje w Lizbonie
Anna G. Piotrowska – wykładowczyni w Instytucie Muzykologii UJ, autorką wielu książek i opracowań poświęconych europejskiej i amerykańskiej kulturze muzycznej.   W kręgu jej zainteresowań pozostaje również muzyka popularna i filmowa. Brała udział w pracach międzynarodowych grup badawczych, była stypendystką prestiżowych fundacji, a jej prace uhonorowane zostały zarówno polskimi jak i zagranicznymi nagrodami
Marta Kupis – doktorantka UJ w programie nauk o kulturze i religii. Jej praca doktorska dotyczy festiwalu Pol’and’Rock (Przystanku Woodstock), skupiając się na aktywności publiczności oraz na rytualnych aspektach festiwali muzycznych. Poza tym interesuje się kulturą popularną i społeczeństwem internetu. Uwielbia słuchać muzyki każdego gatunku, chociaż regularnie trawestuje ją na keyboardzie
 
Paweł Tański – z wykształcenia literaturoznawca, z zamiłowania badacz kultury, prof. UMK, poeta, autor tekstów piosenek, gitarzysta, animator kultury, juror konkursów filmowych i teatralnych, członek sekcji muzyki rozrywkowej Akademii Fonograficznej. W latach 2021–2023 prowadził audycję „Dwóch pod Księżycem” w radio Sfera. Autor 7. monografii, współredaktor 22. tomów prac naukowych oraz 11. numerów tematycznych czasopism naukowych. Autor 10. tomów wierszy, ostatnio opublikował zbiór „going inside” (2021)
dr Arkadiusz Jełowicki – kustosz dyplomowany w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie, etnolog, dokumentalista, badacz festiwali, kurator wystaw o kulturze ludowej i popularnej, redaktor naukowy publikacji poświęconych kulturze tradycyjnej Wielkopolski. Redaktor naczelny rocznika „Dziedzictwo Kulturowe Wsi”, członek Rady do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego
prof. dr hab. Waldemar Kuligowski – kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu.  Prowadził terenowe badania festiwali w Polsce, Niemczech, Węgrzech, Hiszpanii, Serbii i  Kanadzie. Nagrodzony odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Przewodnicząc Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania, juror nagrody ZPAV „Fryderyk”, członek wspierający Izby Gospodarczej Menedżerów Artystów Polskich. Ostatnio zajmował się organizacją konferencji naukowych w klubie jazzowym oraz – tak jest! – na festiwalu punkrockowym

Dodaj komentarz