Rock na Bagnie 2021 – Dzieciuki z Białorusi

Dzieciuki białoruski folk-punkowy zespół muzyczny, założony w Grodnie w 2012 roku. Muzycy grupy śpiewają wyłącznie w języku białoruskim, a tematyką ich utworów jest historia Białorusi. Nazwa zespołu w dosłownym tłumaczeniu oznacza „dzieciaki” i stanowi bezpośrednie nawiązanie do zwrotu, którym Konstanty Kalinowski, redaktor ukazującego się w przededniu powstania styczniowego jednego z pierwszych białoruskojęzycznych czasopism „Mużyckaja Prauda” nazywał w swoich artykułach ich czytelników – białoruskich chłopów.

Zespół ma utrudnioną możliwość koncertowania w swoim kraju, przez co występuje głównie w Polsce, a także w Niemczech i Czechach. Grodzieńska grupa razem z polskim zespołem Hańba! tworzy też projekt Hańbuki.

W 2014 roku na ceremonii w klubie Piraty białoruski niezależny portal muzyczny tuzin.fm przyznał Dzieciukom tytuł Bohaterów Roku.