Konkurs graficzno/fotograficzno/filmowy

Trwa kolejna edycja Bagiennego Konkursu graficzno-fotograficzno–filmowego „BAGNO WCIĄGA 2017”, i jak zawsze dotyczy Festiwalu Rock na Bagnie. Przewodnikiem i inspiracją dla uczestników konkursu jest oczywiście tytuł konkursu: „Bagno wciąga”.

Konkurs dotyczy zdjęć i filmów, które zostały wykonane w miejscach ogólnodostępnych, to znaczy, poza strefami, do których miały dostęp osoby z festiwalową akredytacją, VIP-y, goście, organizatorzy. Grafiki z oczywistych względów nie podlegają temu postanowieniu. Prace mogą dotyczyć nie tylko Dni Festiwalowych. Droga na (i z) Festiwal Rock na Bagnie zaczyna się przecież nieraz bardzo daleko od Goniądza i trwa, jak wiemy z różnych opowieści, nieraz długo. Może oczywiście stanowić nawet samodzielny temat pracy konkursowej. Ale to zależy jak zwykle od inwencji samych Autorów prac!

Wszystkie zasady już znacie z poprzednich edycji konkursu, jednak może warto je zebrać i przypomnieć:
Konkurs jest skierowany zarówno do amatorów jak i zawodowców, jednak będą to dwie oddzielne kategorie. Ponadto wśród amatorów prace będą wstępnie kwalifikowane do trzech kategorii wiekowych: dzieci; młodzież; dorośli. Prosimy o zaznaczenie w zgłoszeniu, do której z kategorii mają zostać przyporządkowane zestawy prac (amator-zawodowiec; dziecko-młodzież-dorosły). Uczestnicy oprócz adresu e-mail powinni podać dane kontaktowe (nr tel., adres korespondencyjny) umożliwiające Organizatorom bezproblemowe powiadomienie uczestnika o wynikach I etapu konkursu.
Oczekujemy prac wykonanych osobiście przez Autorów.
Liczymy, że zarówno zakres tematyczny prac, techniki wykonania, style czy formy wyrazu lub sposoby ich nowatorskiego połączenia, wprowadzą w festiwalowe życie kolejny mocny akcent.

Każdy chętny może uczestniczyć w dowolnej ilości Bagiennych Konkursów.

Zasady dot. „technicznej” strony konkursu:
Ilość prac w zestawie:
– grafiki, 3-5 sztuk. Zalecana wielkość to: format minimum A4. Z przesłanych zestawów prac większych niż 5 sztuk, komisja konkursowa wybierze 5 prac i taki zestaw będzie brał udział w konkursie.
– zdjęcia, 3-5 sztuk. Zalecana rozdzielczość to: 1378x2067dpi/10x15cm (około 3 megapikseli, czyli tyle ile ma aparat fotograficzny w standardowym telefonie). Z przesłanych zestawów prac większych niż 5 sztuk, komisja konkursowa wybierze 5 prac i taki zestaw będzie brał udział w konkursie.
– filmy, 1-2 sztuki o długości maksymalnie 30 min i wielkości do 200MB Zalecana rozdzielczość to: VGA, SVGA, czyli około 800 x 600 (czyli również tyle, ile można wycisnąć z kamerki około 3 megapikselowego aparatu fotograficznego w standardowym telefonie). Z zestawów prac większych niż 2 sztuki komisja konkursowa wybierze 2 filmy i taki zestaw będzie brał udział w konkursie.
Grafiki – techniki dowolne. Zdjęcia i filmy wykonane bardziej zaawansowanym sprzętem foto-wideo są oczywiście również mile widziane.

Sposób przekazania prac:
– do I etapu konkursu prace (przyjmujemy od dnia zakończenia RNB poprzedniej edycji, czyli w obecnej edycji konkursu od 02.07.2016r. do 30.04.2017r.) prosimy przesyłać za pomocą e-mail na adres: konkurs@rocknabagnie.com.pl w formie: plików graficznych (pliki zdjęciowe, skany z fotografii analogowych, z grafik) wykonanych w rozdzielczości umożliwiającej dostrzeżenie szczegółów (wydruk w wielkości przynajmniej 10x15cm, ważne ze względów wystawienniczych); plików wideo.
– zakwalifikowani do II etapu konkursu mogą dostarczyć np. oryginalne zdjęcia lub filmy (w pełnej rozdzielczości można również przesyłać pocztą elektroniczną) oraz oryginały grafik: kurierem, pocztą tradycyjną, osobiście, etc. po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu się (pomiędzy 01.05.2017r. a 15.05.2017r.), z tym, że prace muszą znaleźć się w siedzibie Organizatora (Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki) najpóźniej w dniu 31.05.2017r.

Wyniki prac Komisji Konkursowej składającej się wyłącznie z Osób nierozerwalnie związanych ze sceną niezależną oraz nagrody:
– efektem prac Komisji w I etapie konkursu będzie wyłonienie grupy laureatów, których prace zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu.
Nagrodą, jaka przysługuje wszystkim laureatom I etapu jest: możliwość publicznej prezentacji (prezentacja elektroniczna podczas RnB oraz w Internecie) zakwalifikowanych do II etapu zestawów prac (3 szt. fotografia i grafika oraz 1 szt. filmy).
– efektem prac Komisji w II etapie konkursu będzie najpierw wyłonienie trzech najlepszych zestawów prac.
Nagrodą dla całej trójki laureatów każdej z kategorii głównej II etapu konkursu będzie odpowiednio: możliwość prezentacji na terenie Festiwalu wszystkich nadesłanych prac (części graficzna i fotograficzna maksymalnie po 5 sztuk; część filmowa maksymalnie 2 sztuki), koszulka Festiwalu Rock na Bagnie 2017 oraz możliwość (na razie tylko dla laureatów Bagiennego Konkursu Fotograficznego) uczestnictwa w pracach grupy Bagiennych Dokumentalistów związanych z Bagienną Akademią Dokumentalistyki (B.A.D.). Podczas tegorocznej edycji wsparcie dla powiększonego zespołu prowadzących zajęcia zapewni również Gość Specjalny. Pierwsze spotkanie ubiegłorocznych i tegorocznych laureatów konkursu, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w pracach B.A.D. – wieczorem w dniu ZERO. Pierwszy „plener” koncertowy – przed koncertami pierwszego dnia. Bliższe informacje o pracach B.A.D. zostaną przekazane w oddzielnym ogłoszeniu.
– efektem końcowym prac Komisji w II etapie konkursu będą nagrody dla wyłonionego z każdej finałowej trójki laureatów zwycięzcy. Nagrodą główną jest dwuosobowa wejściówka na Festiwal Rock na Bagnie 2017 oraz, odpowiednio, akredytacja filmowa lub fotograficzna.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do powiększenia puli nagród lub laureatów szczególnie w ostatnim etapie konkursu.

Zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi należy wysyłać na adres: konkurs@rocknabagnie.pl

Wszystkie zebrane powyżej zasady, dotyczyć będą również przyszłych edycji konkursu.

Czekamy na Wasze prace!