KARNETY ZA 1% PODATKU TYLKO DO 1 CZERWCA!

Jeszcze tylko do 1 czerwca przyjmujemy informację o przekazaniu nam 1% podatku w zamian za wejściówkę. Wszelkie maile przesłane po tej dacie nie będą brane pod uwagę, więc nie zapomnij, nie zwlekaj!

Każdy, kto przekaże 1% podatku w kwocie nie niższej niż 25zł i wyśle swoje dane w ostatecznym terminie do 1 czerwca 2018r. (Imię, Nazwisko, kwota przekazanego 1% oraz skan / zdjęcie ostatniej strony rozliczenia) na adres:  fundacja@monki.pl otrzyma w odpowiedzi unikalny numer potwierdzający przyznanie karnetu, który należy zapisać lub wydrukować maila i podać w kasie biletowej przy wejściu na festiwal.

Dodatkowo każdy e-mail z danymi musi zawierać następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procedury przyznania bezpłatnego karnetu na Festiwal Rock na Bagnie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

Osoby, które nie prześlą swoich danych i nie będą posiadały unikalnego numeru (lub wydrukowanego maila) NIE OTRZYMAJĄ BEZPŁATNEGO KARNETU.