Dodatkowe kursy autobusów firmy Kurier s.c Jankowscy

Dodatkowe kursy autobusów firmy Kurier s.c Jankowscy na trasie Białystok-Mońki-Goniądz i Goniądz-Mońki-Białystok. Szerokiej drogi!
04.07.2019
Białystok – Mońki – Goniądz
6:25 – 7:15 – 7:30
13:25 – 14:15 – 14:30
16:30 – 17:25 – 17:40
Goniądz – Mońki – Białystok
07:35 – 07:50 – 08:55
14:35 – 14:50 – 15:45
17:45 – 18:00 – 19:00
05-06.07.2019
Białystok – Mońki – Goniądz
06:25 – 07:15 – 07:30
13:25 – 14:15 – 14:30
Goniądz – Mońki – Białystok
07:35 – 07:50 – 08:55
14:35 – 14:50 – 15:45
07.07.2019
Goniądz – Mońki – Białystok
06:25 – 06:45 – 07:40
07:35 – 07:50 – 08:55
09:55 – 10:15 – 11:10
10:55 – 11:20 – 12:15