Bagienny Konkurs graficzno/fotograficzno/filmowy „BAGNO WCIĄGA”

Zgodnie z zeszłoroczną sugestią, ogłaszamy wszem i wobec, że od tego roku (2018) Bagienny Konkurs zyskuje stały regulamin. Ewentualne zmiany będą publikowane w formie aneksów. Teksty jednolite będą publikowane w razie potrzeby wynikającej z konieczności zapewnienia przejrzystości postanowień. Poniżej odnośnik do aktualnej wersji stałego regulaminu Bagiennego Konkursu graficzno/fotograficzno/filmowego „BAGNO WCIĄGA” zamieszczonego na profilu G+ konkursu:

REGULAMIN