„Z życia naszych przodków – Downary i okolice” – wystawa starej fotografii ukazująca mieszkańców Downar i najbliższych wsi w pierwszej połowie XX wieku.

Z cyklu imprezy towarzyszące naszemu Festiwalowi, organizatorzy ROCK NA BAGNIE – NA STYKU KULTUR prezentują kolejną wystawę. Tym razem mieszkanki Goniądza – Teresy Mlejnek-Dylewskiej
Bardzo nas cieszy zaangażowanie miejscowych w festiwal.
„Z życia naszych przodków – Downary i okolice” – wystawa starej fotografii ukazująca mieszkańców Downar i najbliższych wsi w pierwszej połowie XX wieku.
Teresa Mlejnek-Dylewska – historyk pasjonata, “detektyw przeszłości”, badacz dziejów biebrzańskich rodowodów, autorka strony “Skąd Nasz Ród?”.
Jest absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydziału Zarządzania na Politechnice Białostockiej. Studiowała historię o specjalności ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, a także turystykę i rekreację. Już podczas studiów angażowała się w działalność naukową i brała udział w studenckich konferencjach naukowych. Jej zainteresowania związane są z historią regionalną i dziedzictwem kulturowym Podlasia. W swojej działalności naukowo – badawczej promuje i upowszechnia wiedzę na temat historii lokalnej i dziedzictwa kulturowego regionu.
Wybrane artykuły i projekty:
• “Znaczenie dziedzictwa kulturowego w turystyce na obszarze województwa podlaskiego” – artykuł referowany na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w 2013 r. ;
• “Siedziby dworskie wokół rezydencji króla Zygmunta Augusta w Knyszynie w XVI w.” – artykuł opublikowany w 2019 r. w “Studiach nad społeczeństwem nowożytnej europy T.II”
• Projekt edukacyjny pn. Dziedzictwo kulturowe ziemi monieckiej w oczach młodzieży, którego celem było zwrócenie uwagi młodych ludzi na krzyże i kapliczki przydrożne istniejące w lokalnym krajobrazie jako elementy kulturowego dziedzictwa opartego na symbolach religijnych, 2017 r..
• “Krzyże i kapliczki przydrożne ziemi monieckiej na wybranych przykładach” – artykuł opublikowany w książce pt. “Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza” pod redakcją ks. dr Tadeusza Kasabuły, ks. dr Tadeusza Krahela i ks. dr Adama Szota, 2020 r.
• “Z życia naszych przodków – Downary i okolice” – wystawa starej fotografii ukazująca mieszkańców Downar i najbliższych wsi w pierwszej połowie XX wieku, 2021 r.
• Cykl wykładów skierowanych do uczniów klas 7-8, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku zrealizowanych w 2021 r. w Mediatece w Mońkach. Tematem wystąpień były wojenne losy mieszkańców parafii downarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem losów ludzi deportowanych na Sybir, oraz do III Rzeszy na przymusowe roboty (do obozów koncentracyjnych i obozów jenieckich).
• “Losy downarskich Sybiraków deportowanych w latach 1940-1941” – wystąpienie na konferencji naukowej pt. “Syberia i Polska – miejsce wspólne w literaturze i historii” w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, 2023 r. ;
• “Biebrzański epizod w rodowodzie Henryka Sienkiewicza” artykuł w kwartalniku Biebrzańskim Szlakiem po przyrodzie i kulturze meandrującym 2023r.
Od 2017 roku prowadzi stronę na facebooku “Skąd Nasz Ród?”, gdzie umieszcza artykuły na temat biebrzańskich rodowodów, historii i kultury lokalnej, opracowane na podstawie własnych badań historycznych.
Historia jest jej wielką miłością i ustępuje tylko rodzinie!