REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZPŁATNYCH KARNETÓW ZA PRZEKAZANIE 1 % PODATKU NA FESTIWAL ROCK NA BAGNIE 2015

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZPŁATNYCH KARNETÓW
ZA PRZEKAZANIE 1 % PODATKU NA FESTIWAL ROCK NA BAGNIE 2015

I. Za przekazanie 1% podatku na cel Festiwalu Rock na Bagnie 2015 przysługuje bezpłatny karnet wyłącznie po spełnieniu warunków regulaminu.
1. W zeznaniu podatkowym podatnik wpisuje nr KRS Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego – głównego organizatora Festiwalu – 0000225540 oraz cel szczegółowy – Rock na Bagnie
2. Po złożeniu formularza podatkowego we właściwym urzędzie skarbowym należy przesłać e-maila na adres: fundacja@monki.pl podając: Imię i Nazwisko osoby przekazującej podatek, kwotę przekazanego 1% podatku wraz z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procedury przyznania bezpłatnego karnetu na Festiwal Rock na Bagnie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)

3. Karnet może być przyznany innej osobie niż podatnik, informacje na ten temat należy przesłać w e-mailu
4. W przypadku osób rozliczających się wspólnie karnet jest przyznawany dla dwóch osób.

II. Odbiór bezpłatnych karnetów.

1. W odpowiedzi na poprawnie przesłanego e-maila każdy otrzyma odpowiedź zwrotną wraz z podanym unikalnym numerem karnetu.
2. Numer trzeba zapisać, zapamiętać lub wydrukować i podać w kasie biletowej w trakcie trwania Festiwalu.
3. Osoby, które nie prześlą swoich danych i nie będą posiadały unikalnego numeru (lub wydrukowanego maila) NIE OTRZYMAJĄ BEZPŁATNEGO KARNETU.
4. Bezpłatnym karnetem jest opaska festiwalowa, która upoważnia do uczestnictwa w całym Festiwalu Rock na bagnie 2015.