Nagroda MADE FOR MUSIC STUDIO dla zespołu LAZY CLASS

Studio nagrańJest nam niezmiernie miło zakomunikować, że w związku z występem na Rock na Bagnie VI 2016, zdobywcą nagrody polegającej na nagraniu singla w Made for Music Studio Nagrań Paweł Pękalski został zespół LAZY CLASS. Wyboru laureata dokonali po burzliwej dyskusji organizatorzy festiwalu ROCK NA BAGNIE , www.madeformusic.pl i Radio Bunt .
W naszej ocenie zespół spełnił postawione kryteria – był inspirującym i zaskakującym doświadczeniem muzycznym. Gratulujemy i czekamy na jesienne nagrania.