KONKURS!!!

 [edsanimate animation=”pulse” delay=”1″ duration=”20″ infinite_animation=”yes” animate_on=””]

konkurs

[/edsanimate]

foto konkurs 1

Przygotowania do kolejnej, V już edycji Festiwalu Rock na Bagnie trwają już od ponad trzech miesięcy. Jest to dla nas, organizatorów, znacznie większe niż dotychczas wyzwanie. Nawet z tego prozaicznego względu, że nie dość, że będzie to mały jubileusz Rock na Bagnie, to w związku z otrzymanymi wyróżnieniami tym bardziej pragniemy aby uhonorowany Rock na Bagnie jeszcze bardziej spełniał oczekiwania zarówno festiwalowiczów jak i Lokalnych Społeczności.
Zgodnie z poprzednią zapowiedzią oraz z harmonogramem – zaczynamy.

A zaczynamy od konkursu.

Konkurs będzie oczywiście dotyczył Festiwalu Rock na Bagnie. Jest to konkurs na Wasze prace graficzne o tematyce festiwalowej, którą obejmuje i podsumowuje znane nam wszystkim hasło: „BAGNO WCIĄGA”.

Konkurs jest skierowany zarówno do amatorów jak i zawodowców, jednak będą to dwie oddzielne kategorie. Ponadto wśród amatorów prace będą wstępnie kwalifikowane do trzech kategorii wiekowych: dzieci; młodzież; dorośli. Prosimy o zaznaczenie do której z kategorii mają zostać przyporządkowane zestawy prac (amator-zawodowiec; dziecko-młodzież-dorosły). Uczestnicy oprócz adresu e-mail powinni podać dane kontaktowe (nr tel., adres korespondencyjny) umożliwiające Organizatorom bezproblemowe powiadomienie uczestnika o wynikach I etapu konkursu.
Oczekujemy prac wykonanych osobiście przez Autorów bez użycia „maszyn”.
Zdjęcia i filmy będą przedmiotem innego konkursu.
Liczymy, że zarówno zakres tematyczny prac, techniki wykonania, style czy formy wyrazu lub sposoby ich nowatorskiego połączenia, wprowadzą w festiwalowe życie mocny akcent.
Ilość prac w zestawie: 5-10 sztuk. Z zestawów prac większych niż 5 sztuk komisja konkursowa wybierze 5 prac i taki zestaw będzie brał udział w konkursie.

Wielkość prac – maksymalnie format A3.

Sposób przekazania prac:
– do etapu wstępnego prace (przyjmujemy od 01.12.2014r. do 31.03.2015r.) prosimy przesyłać za pomocą e-mail na adres: konkurs@rocknabagnie.com.pl w formie plików graficznych (zdjęcia, skany) wykonanych w rozdzielczości umożliwiającej dostrzeżenie szczegółów (wydruk w wielkości przynajmniej 18x24cm, ważne ze względów wystawienniczych).
– zakwalifikowani do II etapu konkursu dostarczają oryginały kurierem, pocztą, osobiście, etc. po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu się (od 15.04.2015r. do 15.05.2015r.), z tym, że prace muszą znaleźć się w siedzibie Organizatora (Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki) najpóźniej w dniu 15.05.2015r.

Wyniki prac Komisji Konkursowej składającej się wyłącznie z Osób nierozerwalnie związanych ze sceną niezależną oraz nagrody:
– efektem prac Komisji w I etapie konkursu będzie wyłonienie grupy laureatów których prace zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu.
Nagrodą, jaka przysługuje wszystkim laureatom I etapu jest wystawa zakwalifikowanych do II etapu zestawów prac (5 szt.) dostępna do obejrzenia w dwóch terminach: bezpośrednio po zakończeniu I etapu przez 15 dni w Domu Kultury w Goniądzu oraz w trakcie Festiwalu w Domu Kultury w Goniądzu. Wszyscy laureaci I etapu konkursu otrzymają również Bagienne Niespodzianki.
– efektem prac Komisji w II etapie konkursu będzie najpierw wyłonienie trzech najlepszych zestawów prac.
Nagrodą dla całej trójki laureatów II etapu konkursu będzie wystawa w festiwalowym „Domku na Plaży” całego przesłanego na konkurs zestawu prac (max 10 szt.) i jubileuszowa koszulka V Rock na Bagnie.
Nagrodą dla wyłonionego z finałowej trójki laureatów zwycięzcy będzie dwuosobowa wejściówka na V Rock na Bagnie.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do powiększenia puli nagród lub laureatów w ostatnim etapie konkursu.

Foto konkurs 2