Dodatkowa atrakcja podczas wystawy Andrzeja Talewicza „Nasz Świat”

2image2Andrzej Talewicz  mocno wspiera młode talenty, więc wraz jego  wystawą  fotografii p.t. „Nasz Świat”  zobaczycie rysunki  przedstawicielki młodego pokolenia – Emilki Kossakowskiej. Jak co roku, przewidziane jest podczas przerw technicznych oglądanie wystaw wraz z ich autorami.